home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALLE

Bioscoopagenda Kinepolis Dordrecht

Lijnbaan 200, 3311 RL Dordrecht +31-78-7820000 ...meer info
Rangschik op Films | Tijd

top Bing en zijn vriendjes in de bioscoop
ma 29 mei10:50 · 12:50 · 14:40
wo 31 mei13:10
do 1 jun13:15
vr 2 jun13:15
za 3 jun10:50 · 13:50
zo 4 jun10:50 · 13:50
top Book Club: The Next Chapter
ma 29 mei18:50
di 30 mei18:45
wo 31 mei13:25 · 19:00
top Evil Dead Rise
ma 29 mei22:00
di 30 mei22:00
top Fast X
ma 29 mei12:00 · 15:45 · 18:40 · 21:30
di 30 mei15:45 · 18:40 · 21:30
wo 31 mei15:15 · 19:10 · 21:30
do 1 jun15:15 · 19:00 · 21:30
vr 2 jun15:15 · 19:10 · 21:30
za 3 jun15:50 · 19:00 · 21:30
zo 4 jun15:50 · 19:00 · 21:30
top Guardians of the Galaxy Vol. 3
ma 29 mei15:00 · 18:50 · 21:00
di 30 mei18:50 · 21:20
wo 31 mei21:00
do 1 jun21:00
vr 2 jun21:00
za 3 jun21:10
zo 4 jun21:10
top Het geheugenspel
ma 29 mei16:30 · 18:45
di 30 mei19:05
wo 31 mei19:00
do 1 jun19:00
vr 2 jun18:55
za 3 jun18:55
zo 4 jun18:55
top Renfield
ma 29 mei21:45
di 30 mei21:45
wo 31 mei22:00
do 1 jun18:55 · 21:40
vr 2 jun21:40
za 3 jun21:40
zo 4 jun21:40
top Spider-Man: Across the Spider-Verse
wo 31 mei12:50 · 13:00 · 15:30 · 15:50 · 18:50 · 21:20
do 1 jun12:40 · 12:50 · 15:30 · 15:40 · 18:50 · 21:20
vr 2 jun12:50 · 15:40 · 18:50 · 21:20
za 3 jun10:45 · 12:40 · 13:10 · 15:20 · 16:00 · 18:50 · 21:20
zo 4 jun10:45 · 12:40 · 13:10 · 15:20 · 16:00 · 18:50 · 21:20
top Superkat Maurice
ma 29 mei10:40
za 3 jun10:50
zo 4 jun10:50
top The Boogeyman
vr 2 jun22:00
top The Little Mermaid
ma 29 mei11:20 · 12:30 · 12:45 · 14:45 · 15:45 · 19:00 · 20:00 · 21:10
di 30 mei12:45 · 13:00 · 16:00 · 19:00 · 20:00 · 21:00
wo 31 mei12:40 · 12:50 · 15:45 · 15:55 · 18:45 · 21:15
do 1 jun12:45 · 15:30 · 15:45 · 18:45 · 21:00
vr 2 jun12:40 · 12:45 · 15:30 · 15:55 · 18:45 · 21:10
za 3 jun11:00 · 12:30 · 13:00 · 15:45 · 15:55 · 18:45 · 21:00
zo 4 jun11:00 · 12:30 · 13:00 · 15:45 · 15:55 · 18:45 · 21:00
top The Super Mario Bros. Movie
ma 29 mei11:20 · 13:40 · 16:00
wo 31 mei16:00 · 18:45 · 21:45
do 1 jun13:10 · 15:50
vr 2 jun13:10 · 15:50
za 3 jun10:45 · 13:40 · 16:10
zo 4 jun10:45 · 13:40 · 16:10