home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALLE

Bioscoopagenda Pathé Nijmegen

Willem van Arenbergstraat 4, 6515 AT Nijmegen ...meer info
Rangschik op Films | Tijd

top Back to Black
za 25 mei18:45
zo 26 mei16:00 · 18:45
ma 27 mei18:30
di 28 mei18:45
wo 29 mei10:45 · 17:30
top Bed & Breakfast
za 25 mei13:30 · 19:45
zo 26 mei14:30 · 19:15
ma 27 mei13:45 · 19:15
di 28 mei13:45 · 19:15
wo 29 mei14:00 · 19:30
top Challengers
za 25 mei19:30
zo 26 mei19:00
ma 27 mei15:00 · 19:00
di 28 mei15:30 · 19:00
wo 29 mei12:40 · 20:45
top De Terugreis
ma 27 mei12:30
di 28 mei14:15
wo 29 mei15:30
top Dune: Part Two
za 25 mei21:00
ma 27 mei15:45
di 28 mei15:45
wo 29 mei15:45
top Fantasievriendjes
za 25 mei11:50 · 14:15 · 15:45
zo 26 mei10:00 · 12:20 · 14:45 · 16:15
ma 27 mei11:10 · 15:30
di 28 mei11:00 · 16:15
wo 29 mei11:00 · 13:30 · 16:00
top Furiosa: A Mad Max Saga
za 25 mei10:40 · 14:00 · 15:15 · 17:15 · 18:30 · 20:30 · 21:45
zo 26 mei10:15 · 13:30 · 14:15 · 16:45 · 17:30 · 20:00 · 20:45
ma 27 mei11:00 · 13:15 · 14:15 · 16:45 · 17:30 · 20:00 · 20:45
di 28 mei11:15 · 13:15 · 14:30 · 16:45 · 17:45 · 20:00 · 21:00
wo 29 mei11:15 · 13:30 · 14:30 · 16:45 · 17:45 · 20:00 · 21:00
top Garfield
za 25 mei10:00
top Garfield (NL)
za 25 mei10:20 · 11:20 · 12:50 · 14:30
zo 26 mei10:30 · 11:45 · 13:00 · 15:30
ma 27 mei10:40 · 16:00
di 28 mei11:20 · 15:15
wo 29 mei12:15 · 14:40
top Ghostbusters: Frozen Empire
za 25 mei15:30
ma 27 mei10:40
di 28 mei12:30
wo 29 mei13:00
Hit Man poster, © 2023 WW entertainment top Hit Man
za 25 mei13:45 · 16:15 · 20:15 · 22:30
zo 26 mei12:00 · 15:15 · 18:15 · 20:15
ma 27 mei11:10 · 14:00 · 18:00 · 20:15
di 28 mei10:30 · 16:30 · 20:45
wo 29 mei10:30 · 17:00 · 20:30
top IF
za 25 mei12:00 · 17:00
zo 26 mei11:15 · 17:50
ma 27 mei17:50
di 28 mei17:45
wo 29 mei17:45
top Kingdom of the Planet of the Apes
za 25 mei10:20 · 12:30 · 16:45 · 20:00
zo 26 mei10:10 · 13:15 · 17:15 · 20:30
ma 27 mei10:50 · 13:00 · 16:15 · 20:30
di 28 mei10:45 · 14:00 · 17:15 · 20:15
wo 29 mei11:00 · 14:15 · 18:45 · 20:15
top Knox Goes Away
ma 27 mei16:30
di 28 mei11:45 · 21:50
top Krazy House
za 25 mei17:30
zo 26 mei21:50
ma 27 mei22:00
wo 29 mei18:30
top Kung Fu Panda 4 (NL)
za 25 mei12:15
zo 26 mei13:45
top Lassie: Een Nieuw Avontuur (NL)
za 25 mei10:00
top Love Lies Bleeding
ma 27 mei13:30 · 19:30
top Nick Jr. Voorjaarsbios 2024
za 25 mei10:00
zo 26 mei10:00
ma 27 mei10:40
di 28 mei10:40
wo 29 mei10:45
top Sneaknight
di 28 mei20:30
top Tarot
za 25 mei18:00
zo 26 mei21:30
ma 27 mei21:50
di 28 mei18:30
wo 29 mei21:45
top The Fall Guy
za 25 mei14:45 · 18:15 · 21:30
zo 26 mei16:30 · 21:00
ma 27 mei12:45 · 21:15
di 28 mei12:45 · 21:15
wo 29 mei16:00 · 21:15
top The Marsh King’s Daughter
wo 29 mei21:30
Poster Madama Butterfly top The Royal Opera: Madama Butterfly
zo 26 mei11:00
top The Strangers: Chapter 1
za 25 mei22:00
zo 26 mei21:15
ma 27 mei10:30 · 21:30
di 28 mei10:30 · 21:30
wo 29 mei11:45 · 19:15
top Vos en Haas Redden het Bos
za 25 mei10:10
top Wicked Little Letters
di 28 mei13:30