home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALLE

Bioscoopagenda Pathé De Kuip

Cor Kieboomplein 501, 3077 MK Rotterdam 0900-1458 ...meer info
Rangschik op Films | Tijd
Aanvangstijden zaterdag↓ | zondag↓ | maandag↓ | dinsdag↓ | woensdag

top zaterdag 25-06-2016
09:30 Tini, het nieuwe leven van Violetta (NL)
09:35 Alice: Through the Looking Glass 3D
09:40 Elle
09:40 Money Monster
09:40 Angry Birds: De film 3D (NL)
09:40 Central Intelligence
09:50 Buurman & Buurman - Al 40 jaar beste vrienden!
 
10:20 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
10:30 The Jungle Book 3D
10:40 Angry Birds: De film 3D (NL)
10:40 Independence Day: Resurgence
11:00 The Conjuring 2
11:10 Kung Fu Panda 3 (NL)
11:15 All Roads Lead to Rome
11:20 Warcraft: The Beginning 3D
11:40 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
11:50 Angry Birds: De film 3D (NL)
12:00 Now You See Me 2
12:10 Me Before You
12:10 Independence Day: Resurgence 3D
12:30 Central Intelligence
 
12:50 Angry Birds: De film 3D (NL)
13:00 Finding Dory Marathon 3D
13:00 Alice: Through the Looking Glass 3D
13:20 Now You See Me 2
13:30 Angry Birds: De film 3D (NL)
13:30 Independence Day: Resurgence 3D
14:00 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
14:00 Angry Birds: De film 3D (NL)
14:15 Kung Fu Panda 3 (NL)
14:20 The Jungle Book 3D
14:40 The Conjuring 2
14:50 Me Before You
14:50 Independence Day: Resurgence 3D
15:00 Angry Birds: De film (NL)
15:10 Central Intelligence
15:40 Angry Birds: De film 3D (NL)
16:00 Kung Fu Panda 3 3D (NL)
16:10 Now You See Me 2
16:15 Central Intelligence
16:20 Angry Birds: De film 3D (NL)
16:20 Independence Day: Resurgence 3D
16:40 The Conjuring 2
16:45 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
17:10 Now You See Me 2
17:20 Me Before You
17:30 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
17:40 Alice: Through the Looking Glass 3D
17:40 Independence Day: Resurgence 3D
17:45 Udta Punjab
17:50 Warcraft: The Beginning 3D
18:10 The Conjuring 2
18:40 Warcraft: The Beginning 3D
18:45 Central Intelligence
19:00 Me Before You
19:10 Independence Day: Resurgence 3D
19:20 X-Men: Apocalypse 3D
19:40 Now You See Me 2
19:50 Bad Neighbours 2
20:00 Housefull 3
20:10 The Conjuring 2
20:20 Warcraft: The Beginning 3D
20:30 Independence Day: Resurgence 3D
20:40 The Jungle Book 3D
21:00 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
21:15 Central Intelligence
21:20 Me Before You
21:30 Udta Punjab
21:40 Now You See Me 2
22:00 Independence Day: Resurgence 3D
22:10 Bad Neighbours 2
22:30 X-Men: Apocalypse 3D
22:30 The Conjuring 2
23:00 Barbershop: A Fresh Cut
23:10 The Conjuring 2
23:10 Now You See Me 2
23:20 Warcraft: The Beginning 3D
23:20 Independence Day: Resurgence 3D
23:40 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
23:50 Central Intelligence
top zondag 26-06-2016
00:00 Bastille Day
09:30 Bibi & Tina 2 (NL)
09:30 Robinson Crusoe (NL)
09:35 Woezel & Pip Op zoek naar de Sloddervos!
09:35 Warcraft: The Beginning 3D
09:40 Angry Birds: De film (NL)
09:40 Now You See Me 2
09:45 Buurman & Buurman - Al 40 jaar beste vrienden!
09:50 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
09:50 Independence Day: Resurgence 3D
09:55 Central Intelligence
10:10 Angry Birds: De film 3D (NL)
10:50 The Conjuring 2
11:00 Angry Birds: De film 3D (NL)
11:00 Me Before You
11:15 Bad Neighbours 2
11:30 Angry Birds: De film 3D (NL)
11:30 Independence Day: Resurgence 3D
11:50 Kung Fu Panda 3 (NL)
11:50 Central Intelligence
12:20 Angry Birds: De film (NL)
12:20 Me Before You
12:30 Robinson Crusoe (NL)
12:30 X-Men: Apocalypse 3D
12:30 Now You See Me 2
12:30 Independence Day: Resurgence 3D
13:20 Angry Birds: De film 3D (NL)
13:30 Warcraft: The Beginning 3D
13:40 Money Monster
13:40 Kung Fu Panda 3 3D (NL)
13:50 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
14:00 The Wave
14:20 Angry Birds: De film 3D (NL)
14:20 Independence Day: Resurgence 3D
14:30 The Conjuring 2
14:35 Central Intelligence
14:55 The Jungle Book 3D
15:20 Term Life
15:20 Independence Day: Resurgence 3D
15:35 Alice: Through the Looking Glass 3D
15:40 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
15:50 Udta Punjab
16:10 Me Before You
16:20 The Jungle Book 3D
16:30 Bastille Day
16:30 The Conjuring 2
16:40 Angry Birds: De film 3D (NL)
17:10 Central Intelligence
17:10 Independence Day: Resurgence 3D
17:30 Warcraft: The Beginning 3D
17:35 Bad Neighbours 2
17:40 Now You See Me 2
18:10 Housefull 3
18:10 Independence Day: Resurgence 3D
18:30 The Conjuring 2
18:40 X-Men: Apocalypse 3D
18:40 Now You See Me 2
18:50 Money Monster
19:00 Bastille Day
19:10 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
19:30 Me Before You
19:40 Central Intelligence
19:50 The Jungle Book 3D
20:00 Independence Day: Resurgence 3D
20:20 Warcraft: The Beginning 3D
20:30 Now You See Me 2
21:00 Independence Day: Resurgence 3D
21:10 Alice: Through the Looking Glass 3D
21:10 Me Before You
21:15 X-Men: Apocalypse 3D
21:30 The Conjuring 2
21:40 Udta Punjab
21:40 Now You See Me 2
21:50 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
22:00 Warcraft: The Beginning 3D
22:10 Central Intelligence
22:20 Term Life
top maandag 27-06-2016
10:00 Bad Neighbours 2
10:00 Me Before You
10:00 Central Intelligence
10:10 Alice: Through the Looking Glass 3D
10:15 Independence Day: Resurgence 3D
10:20 The Wave
10:20 Now You See Me 2
10:30 Angry Birds: De film 3D (NL)
10:40 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
10:45 X-Men: Apocalypse 3D
10:50 Warcraft: The Beginning 3D
11:30 All Roads Lead to Rome
11:40 Independence Day: Resurgence 3D
11:50 Bastille Day
12:10 Angry Birds: De film 3D (NL)
12:30 Central Intelligence
12:30 Independence Day: Resurgence 3D
12:40 The Wave
12:50 Bad Neighbours 2
12:50 The Conjuring 2
13:00 Me Before You
13:10 Term Life
13:15 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
13:35 Warcraft: The Beginning 3D
13:40 All Roads Lead to Rome
13:50 The Jungle Book 3D
14:00 Our Kind of Traitor
14:20 Angry Birds: De film 3D (NL)
14:20 Independence Day: Resurgence 3D
15:00 Now You See Me 2
15:00 Central Intelligence
15:10 Angry Birds: De film 3D (NL)
15:20 Independence Day: Resurgence 3D
15:25 Me Before You
15:30 The Conjuring 2
15:50 Bad Neighbours 2
15:50 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
16:00 Alice: Through the Looking Glass 3D
16:20 X-Men: Apocalypse 3D
16:20 Warcraft: The Beginning 3D
16:30 Money Monster
16:30 Now You See Me 2
17:10 Independence Day: Resurgence 3D
17:30 Udta Punjab
17:40 Central Intelligence
17:50 Barbershop: A Fresh Cut
18:00 Bastille Day
18:00 Me Before You
18:30 The Conjuring 2
18:30 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
18:35 The Jungle Book 3D
18:45 Finding Dory Marathon 3D
18:50 Housefull 3
19:10 Warcraft: The Beginning 3D
19:20 Now You See Me 2
19:30 Elle
20:00 Independence Day: Resurgence 3D
20:10 X-Men: Apocalypse 3D
20:15 Central Intelligence
20:20 Bastille Day
20:30 Me Before You
20:50 Independence Day: Resurgence 3D
21:00 Udta Punjab
21:10 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
21:30 The Conjuring 2
21:45 Now You See Me 2
22:00 Warcraft: The Beginning 3D
22:10 Central Intelligence
22:20 The Jungle Book 3D
22:30 Term Life
top dinsdag 28-06-2016
10:00 The Conjuring 2
10:00 Me Before You
10:05 Central Intelligence
10:10 Alice: Through the Looking Glass 3D
10:15 Independence Day: Resurgence 3D
10:20 Buurman & Buurman - Al 40 jaar beste vrienden!
10:20 Now You See Me 2
10:30 Angry Birds: De film 3D (NL)
10:40 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
10:45 X-Men: Apocalypse 3D
10:50 Warcraft: The Beginning 3D
11:10 Bad Neighbours 2
11:20 All Roads Lead to Rome
11:30 Independence Day: Resurgence 3D
11:50 Bastille Day
12:30 Central Intelligence
12:30 Independence Day: Resurgence 3D
12:40 The Wave
12:50 Bad Neighbours 2
12:50 The Conjuring 2
13:00 Me Before You
13:10 Term Life
13:15 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
13:30 Mia madre
13:30 Warcraft: The Beginning 3D
13:40 All Roads Lead to Rome
13:50 The Jungle Book 3D
14:00 Our Kind of Traitor
14:20 Independence Day: Resurgence 3D
15:00 Now You See Me 2
15:00 Central Intelligence
15:10 Angry Birds: De film 3D (NL)
15:10 Independence Day: Resurgence 3D
15:25 Me Before You
15:30 The Conjuring 2
15:50 Bad Neighbours 2
15:50 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
16:00 Alice: Through the Looking Glass 3D
16:15 Warcraft: The Beginning 3D
16:20 X-Men: Apocalypse 3D
16:30 Now You See Me 2
16:35 Money Monster
17:10 Independence Day: Resurgence 3D
17:20 Housefull 3
17:30 Central Intelligence
17:50 Barbershop: A Fresh Cut
18:00 Bastille Day
18:00 Me Before You
18:00 Independence Day: Resurgence 3D
18:30 The Conjuring 2
18:30 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
18:50 The Jungle Book 3D
19:00 Udta Punjab
19:10 Warcraft: The Beginning 3D
19:20 Now You See Me 2
19:30 Elle
20:00 Independence Day: Resurgence 3D
20:10 X-Men: Apocalypse 3D
20:20 Bastille Day
20:25 Central Intelligence
20:40 Me Before You
21:00 Sneak Preview
21:10 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
21:20 Now You See Me 2
21:30 The Conjuring 2
22:00 Warcraft: The Beginning 3D
22:05 Money Monster
22:15 Central Intelligence
22:20 The Jungle Book 3D
22:30 Term Life
top woensdag 29-06-2016
10:00 Bastille Day
10:05 The Jungle Book
10:10 Now You See Me 2
10:15 Finding Dory 3D
10:20 Woezel & Pip Op zoek naar de Sloddervos!
10:20 Central Intelligence
10:40 Bad Neighbours 2
10:50 Angry Birds: De film (NL)
11:10 Warcraft: The Beginning 3D
11:10 Independence Day: Resurgence 3D
11:15 Finding Dory (NL)
11:20 Me Before You
11:40 Finding Dory 3D (NL)
11:50 X-Men: Apocalypse
12:00 Independence Day: Resurgence 3D
12:10 Central Intelligence
12:40 Kung Fu Panda 3 (NL)
12:40 Angry Birds: De film (NL)
13:00 Finding Dory 3D (NL)
13:00 The Conjuring 2
13:05 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
13:10 Alice: Through the Looking Glass 3D
13:40 Finding Dory 3D (NL)
13:55 Angry Birds: De film 3D (NL)
14:00 Finding Dory 3D (NL)
14:05 Warcraft: The Beginning 3D
14:10 Independence Day: Resurgence 3D
14:40 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
14:50 Angry Birds: De film 3D (NL)
14:50 Independence Day: Resurgence 3D
15:00 Central Intelligence
15:10 Robinson Crusoe (NL)
15:30 Finding Dory 3D (NL)
15:50 The Jungle Book 3D
15:50 Angry Birds: De film 3D (NL)
15:55 The Conjuring 2
16:00 Finding Dory 3D (NL)
16:15 Me Before You
16:20 Finding Dory 3D (NL)
16:50 Warcraft: The Beginning 3D
17:00 Independence Day: Resurgence 3D
17:10 Finding Dory 3D
17:20 Now You See Me 2
17:20 Central Intelligence
17:40 Independence Day: Resurgence 3D
17:50 Money Monster
18:10 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
18:15 Udta Punjab
18:20 Finding Dory 3D
18:40 Independence Day: Resurgence 3D
18:50 Term Life
19:00 The Conjuring 2
19:40 Warcraft: The Beginning 3D
19:45 The Jungle Book 3D
19:50 The Conjuring 2
20:00 Central Intelligence
20:10 X-Men: Apocalypse
20:20 Me Before You
20:30 Independence Day: Resurgence 3D
20:50 Finding Dory 3D
21:00 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
21:10 Udta Punjab
21:20 Now You See Me 2
21:30 Independence Day: Resurgence 3D
22:00 Central Intelligence
22:10 The Conjuring 2
22:25 Bastille Day
22:30 Term Life
22:30 Ninja Turtles: Out of the Shadows 3D
 

Maak je bioscoopbezoek een avondje uit!

Bezoek theAgenda.nl voor meer
Cultuur, Uitgaan, Familie, Verwennen, Spannend, Wegwezen in Rotterdam