home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALLE

Bioscoopagenda Pathe Haarlem

Zijlvest 41-43, 2011VB Haarlem 0900-1458 ...meer info
Rangschik op Films | Tijd

top Back to Black
za 25 mei17:10 · 21:00
zo 26 mei16:00 · 21:00
ma 27 mei16:50
di 28 mei17:00
wo 29 mei19:15
top Bed & Breakfast
za 25 mei11:50 · 19:00
zo 26 mei13:10 · 19:20
ma 27 mei11:00 · 19:50
di 28 mei19:10
wo 29 mei11:00 · 19:40
top Challengers
za 25 mei12:50 · 19:30 · 21:40
zo 26 mei16:30 · 20:20
ma 27 mei13:30 · 20:15
di 28 mei13:10 · 20:50
wo 29 mei11:00 · 20:15
top Civil War
za 25 mei17:00 · 19:10
zo 26 mei18:30
ma 27 mei14:20 · 18:50
di 28 mei13:50 · 18:50
wo 29 mei14:20 · 18:50
top Dune: Part Two
za 25 mei15:40
zo 26 mei16:50
ma 27 mei16:30
di 28 mei13:40
top Fantasievriendjes
za 25 mei10:30 · 14:30
zo 26 mei10:10 · 14:15
ma 27 mei11:20
wo 29 mei13:50 · 15:40
top Furiosa: A Mad Max Saga
za 25 mei09:45 · 13:50 · 16:40 · 20:00
zo 26 mei10:40 · 13:00 · 16:45 · 20:00
ma 27 mei11:10 · 13:10 · 16:20 · 19:40
di 28 mei11:00 · 13:15 · 16:30 · 19:45
wo 29 mei11:20 · 13:10 · 16:30 · 19:50
top Garfield
ma 27 mei11:15
di 28 mei11:10
wo 29 mei17:20
top Garfield (NL)
za 25 mei09:30 · 11:50 · 14:15
zo 26 mei09:30 · 11:50 · 14:30
ma 27 mei15:50
di 28 mei16:00
wo 29 mei13:20 · 15:50
top Ghostbusters: Frozen Empire
za 25 mei15:30
zo 26 mei16:20
ma 27 mei13:00
di 28 mei16:20
top Godzilla x Kong: The New Empire
za 25 mei14:40 · 22:00
zo 26 mei13:30 · 20:50
ma 27 mei21:50
di 28 mei19:40
wo 29 mei21:40
Hit Man poster, © 2023 WW entertainment top Hit Man
za 25 mei10:00 · 15:20 · 20:10 · 20:40
zo 26 mei10:45 · 15:15 · 18:55 · 20:40
ma 27 mei11:40 · 15:30 · 19:20 · 21:20
di 28 mei11:20 · 16:40 · 19:20 · 21:20
wo 29 mei11:50 · 16:10 · 19:30 · 21:55
top IF
za 25 mei16:50
zo 26 mei16:10
ma 27 mei14:10 · 18:10
di 28 mei18:20
wo 29 mei18:10
top Kingdom of the Planet of the Apes
za 25 mei09:40 · 12:30 · 15:10 · 18:20 · 21:30
zo 26 mei09:40 · 13:15 · 14:55 · 18:00 · 21:15
ma 27 mei12:00 · 14:20 · 17:30 · 20:40
di 28 mei12:00 · 14:10 · 17:20 · 21:10
wo 29 mei12:10 · 14:30 · 17:45 · 20:50
top Knox Goes Away
ma 27 mei16:20
di 28 mei16:10
top Kung Fu Panda 4 (NL)
za 25 mei11:20 · 12:50
zo 26 mei11:20 · 12:35
wo 29 mei15:00
Laatste Ronde poster, © 2024 September top Laatste Ronde
ma 27 mei17:10
di 28 mei17:10
wo 29 mei17:15
top Lassie: Een Nieuw Avontuur (NL)
za 25 mei09:40
zo 26 mei10:50
wo 29 mei12:50
top Love Lies Bleeding
ma 27 mei19:30
top Nick Jr. Voorjaarsbios 2024
za 25 mei09:30 · 12:40
zo 26 mei09:30 · 12:40
ma 27 mei11:10
di 28 mei11:20
wo 29 mei11:00
top Sneaknight
di 28 mei20:30
top Tarot
za 25 mei22:40
zo 26 mei21:20
ma 27 mei13:40 · 21:50
di 28 mei14:30 · 22:10
wo 29 mei11:10
top The Fall Guy
za 25 mei12:00 · 17:50
zo 26 mei13:45 · 17:50
ma 27 mei11:40 · 20:30
di 28 mei11:45 · 20:40
wo 29 mei11:20 · 20:30
top The Marsh King’s Daughter
wo 29 mei16:50 · 21:20
top The Strangers: Chapter 1
za 25 mei18:00 · 19:50 · 22:20
zo 26 mei18:40 · 21:30
ma 27 mei15:00 · 18:00 · 22:00
di 28 mei11:30 · 15:00 · 18:40 · 21:50
wo 29 mei15:10 · 18:00 · 22:00
top Vos en Haas Redden het Bos
za 25 mei10:15 · 13:30
zo 26 mei09:30 · 11:20
wo 29 mei14:00
top Wicked Little Letters
di 28 mei13:30