home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | ALLE

Stadsagenda HelmondRangschik op Bioscopen | Films | Tijd
ma 15 apr19:30
zo 14 apr11:30
di 16 apr10:30
vr 19 apr15:00
za 20 apr15:40
ma 15 apr17:00
di 16 apr16:00
zo 14 apr17:10
di 16 apr18:30
ma 15 apr10:00
Back to Black poster, © 2024 Dutch FilmWorks
do 18 apr19:15
vr 19 apr21:00
za 20 apr21:15
wo 17 apr19:30 · 20:00 · 20:30
zo 14 apr15:30

Film: Civil War

zo 14 apr12:50 · 17:50 · 20:20
ma 15 apr13:15 · 15:30 · 20:15
di 16 apr13:15 · 15:30 · 20:15
wo 17 apr15:10 · 20:15
zo 14 apr10:30 · 19:00
ma 15 apr19:00
di 16 apr18:45
wo 17 apr19:00
do 18 apr19:30
vr 19 apr10:30 · 19:00
za 20 apr19:00
zo 14 apr13:50 · 19:45
di 16 apr19:00
wo 17 apr17:45
zo 14 apr11:00 · 17:30
ma 15 apr16:00
di 16 apr20:00
wo 17 apr16:15

Film: Game On

ma 15 apr15:15
di 16 apr15:15
wo 17 apr13:30
zo 14 apr11:10 · 14:45 · 18:10 · 20:30
ma 15 apr18:40
di 16 apr18:40
wo 17 apr18:15
zo 14 apr10:30 · 21:00
ma 15 apr20:00
di 16 apr21:00
Green Border poster, © 2023 September
do 18 apr19:00
vr 19 apr19:30
za 20 apr20:00
zo 14 apr19:15
ma 15 apr19:15
di 16 apr19:15
wo 17 apr19:15
do 18 apr14:00
vr 19 apr14:00
za 20 apr21:00
zo 14 apr15:00

Film: Invasie

zo 14 apr10:30 · 14:30 · 20:45
ma 15 apr13:00 · 15:45 · 18:00 · 20:50
di 16 apr13:00 · 15:45 · 18:00 · 20:45
wo 17 apr16:15 · 21:00
zo 14 apr19:00
di 16 apr18:20
zo 14 apr14:00
wo 17 apr15:00
zo 14 apr12:45 · 15:20
ma 15 apr13:30 · 14:45
di 16 apr13:30 · 16:15
wo 17 apr12:45 · 15:15
zo 14 apr18:45
ma 15 apr14:00
di 16 apr14:00
wo 17 apr18:45
za 20 apr15:00

Film: Luca (NL)

zo 14 apr13:00
ma 15 apr13:00
di 16 apr13:00
wo 17 apr13:45

Film: Maurice

di 16 apr19:00
zo 14 apr17:40
ma 15 apr18:10
di 16 apr21:15
wo 17 apr15:45 · 18:30
zo 14 apr10:30
ma 15 apr13:00
wo 17 apr13:00
Patrick and the Whale poster, © 2022 Cinema Delicatessen
vr 19 apr19:15
za 20 apr19:15
ma 15 apr10:30
di 16 apr10:00
zo 14 apr16:15 · 21:15
ma 15 apr13:15 · 17:20 · 21:15
di 16 apr17:20 · 21:15
wo 17 apr15:30 · 21:10
di 16 apr13:30
zo 14 apr14:45
ma 15 apr14:30
di 16 apr14:30
wo 17 apr10:30
do 18 apr15:00
vr 19 apr14:30
za 20 apr13:30
zo 14 apr11:00
di 16 apr11:00
do 18 apr11:00
vr 19 apr10:00
ma 15 apr15:00
di 16 apr21:30
do 18 apr10:30
vr 19 apr11:00
za 20 apr11:30
ma 15 apr15:50
di 16 apr16:15
zo 14 apr12:25
di 16 apr14:00
wo 17 apr13:00
zo 14 apr10:45
wo 17 apr14:15
zo 14 apr14:30
di 16 apr20:45
wo 17 apr11:00
vr 19 apr21:15
za 20 apr10:30