home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | ALLE

Stadsagenda ArnhemRangschik op Bioscopen | Films | Tijd
Aanvangstijden donderdag↓ | vrijdag↓ | zaterdag↓ | zondag↓ | maandag↓ | dinsdag
top donderdag 27-02-2020
14:20 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
14:50 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
15:00 Sonic (NL) Pathé Arnhem
15:15 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Pathé Arnhem
15:20 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Vue Arnhem
15:30 Het Wilde Avontuur (NL) Pathé Arnhem
15:40 1917 Pathé Arnhem
 
16:00 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
16:00 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
16:00 Sonic (NL) Vue Arnhem
16:10 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
16:10 Like a Boss Vue Arnhem
16:30 The Gentlemen Pathé Arnhem
16:30 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
 
17:00 Sonic the Hedgehog Vue Arnhem
17:10 Suriname Pathé Arnhem
17:20 Dolittle 3D Pathé Arnhem
17:30 Jumanji: The Next Level 3D Pathé Arnhem
17:30 Dolittle (NL) Vue Arnhem
18:00 The Call of the Wild Pathé Arnhem
18:00 Parasite Pathé Arnhem
18:20 Little Women Pathé Arnhem
18:30 Blue Story Pathé Arnhem
18:30 Birds of Prey Pathé Arnhem
18:30 Onze Jongens in Miami Vue Arnhem
18:30 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
18:50 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
19:15 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
19:30 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
19:30 Like a Boss Vue Arnhem
19:50 Like a Boss Pathé Arnhem
20:00 Bad Boys For Life Vue Arnhem
20:20 1917 Pathé Arnhem
20:30 Onze Jongens in Miami Pathé Arnhem
20:40 1917 Vue Arnhem
20:45 Eltilerin Savasi Pathé Arnhem
21:00 The Gentlemen Pathé Arnhem
21:10 The Gentlemen Vue Arnhem
21:15 Suriname Pathé Arnhem
21:15 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
21:20 Like a Boss Vue Arnhem
21:40 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
21:45 The Courier Pathé Arnhem
22:00 Blumhouse's Fantasy Island Pathé Arnhem
22:00 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
top vrijdag 28-02-2020
10:00 Kleuterbioscoop Pathé Arnhem
10:00 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
10:10 Like a Boss Pathé Arnhem
10:20 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
10:20 Sonic (NL) Pathé Arnhem
10:30 Little Women Pathé Arnhem
10:30 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
10:30 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
10:40 Buurman & Buurman, Experimenteren er op los! Vue Arnhem
11:00 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
11:00 Sonic (NL) Vue Arnhem
11:10 Parasite Pathé Arnhem
11:10 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
11:40 Frozen 2 (NL) Vue Arnhem
11:45 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
12:00 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
12:15 Frozen 2 (NL) Pathé Arnhem
12:25 Minuscule 2, het tropisch avontuur (NL) Pathé Arnhem
12:30 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Vue Arnhem
12:40 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
12:45 Het Wilde Avontuur (NL) Pathé Arnhem
13:00 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
13:30 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
13:30 Sonic (NL) Vue Arnhem
13:40 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
14:00 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
14:10 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
14:10 De Grote Slijmfilm Vue Arnhem
14:15 Birds of Prey Pathé Arnhem
14:20 Sonic (NL) Pathé Arnhem
14:30 The Gentlemen Pathé Arnhem
14:40 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Pathé Arnhem
14:40 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Vue Arnhem
14:50 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
15:15 Suriname Pathé Arnhem
15:30 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
15:40 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
16:00 Sonic (NL) Pathé Arnhem
16:00 Sonic (NL) Vue Arnhem
16:10 The Gentlemen Vue Arnhem
16:20 Dolittle (NL) Vue Arnhem
16:40 Les Misérables Pathé Arnhem
16:45 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
16:50 Like a Boss Vue Arnhem
17:00 The Call of the Wild Pathé Arnhem
17:00 1917 Pathé Arnhem
17:00 Sonic the Hedgehog Vue Arnhem
17:15 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
17:30 Dolittle 3D Pathé Arnhem
17:45 Jumanji: The Next Level 3D Pathé Arnhem
18:00 Parasite Pathé Arnhem
18:30 Eltilerin Savasi Pathé Arnhem
18:30 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
18:50 April, May en June Vue Arnhem
18:50 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
19:00 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
19:00 The Gentlemen Vue Arnhem
19:10 Onze Jongens in Miami Pathé Arnhem
19:30 Little Women Pathé Arnhem
19:30 Like a Boss Vue Arnhem
19:40 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
20:00 Like a Boss Pathé Arnhem
20:30 1917 Pathé Arnhem
20:40 Birds of Prey Pathé Arnhem
20:50 1917 Vue Arnhem
21:00 The Gentlemen Pathé Arnhem
21:15 Suriname Pathé Arnhem
21:20 Bad Boys For Life Vue Arnhem
21:30 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
21:30 Onze Jongens in Miami Vue Arnhem
21:40 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
21:50 The Courier Pathé Arnhem
21:50 The Invisible Man Vue Arnhem
22:00 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
22:15 Blue Story Pathé Arnhem
22:30 Blumhouse's Fantasy Island Pathé Arnhem
23:15 Eltilerin Savasi Pathé Arnhem
23:30 The Invisible Man Pathé Arnhem
23:40 Guns Akimbo Pathé Arnhem
23:50 Suriname Pathé Arnhem
top zaterdag 29-02-2020
00:00 The Courier Pathé Arnhem
00:10 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
00:20 Like a Boss Pathé Arnhem
10:00 Kleuterbioscoop Pathé Arnhem
10:10 Like a Boss Pathé Arnhem
10:20 Minuscule 2, het tropisch avontuur (NL) Pathé Arnhem
10:20 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
10:20 Sonic (NL) Pathé Arnhem
10:30 Little Women Pathé Arnhem
10:30 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
10:30 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
10:40 Buurman & Buurman, Experimenteren er op los! Vue Arnhem
10:50 Dark Waters Focus Filmtheater Arnhem
10:50 Jacob, Mimmi en de pratende honden Focus Filmtheater Arnhem
11:00 Honeyland Focus Filmtheater Arnhem
11:00 Emma Focus Filmtheater Arnhem
11:00 Beanpole Focus Filmtheater Arnhem
11:00 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
11:00 Sonic (NL) Vue Arnhem
11:10 Parasite Pathé Arnhem
11:10 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
11:40 Sonic (NL) Pathé Arnhem
11:40 Frozen 2 (NL) Vue Arnhem
12:15 Frozen 2 (NL) Pathé Arnhem
12:20 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
12:30 Minuscule 2, het tropisch avontuur (NL) Focus Filmtheater Arnhem
12:30 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
12:30 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Vue Arnhem
12:40 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
12:45 Het Wilde Avontuur (NL) Pathé Arnhem
13:00 Molletje en zijn vriendjes Focus Filmtheater Arnhem
13:00 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
13:20 A Hidden Life Focus Filmtheater Arnhem
13:30 De Beentjes van Sint Hildegard Focus Filmtheater Arnhem
13:30 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
13:30 Sonic (NL) Vue Arnhem
13:40 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
13:45 System Crasher Focus Filmtheater Arnhem
14:00 Sonic (NL) Pathé Arnhem
14:10 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
14:10 De Grote Slijmfilm Vue Arnhem
14:15 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Focus Filmtheater Arnhem
14:15 Birds of Prey Pathé Arnhem
14:20 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
14:30 La Cordillera de los suenos Focus Filmtheater Arnhem
14:30 The Gentlemen Pathé Arnhem
14:40 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Pathé Arnhem
14:40 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Vue Arnhem
14:50 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
15:15 Suriname Pathé Arnhem
15:30 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
15:40 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
15:45 Parasite Focus Filmtheater Arnhem
16:00 Little Women Focus Filmtheater Arnhem
16:00 Sonic (NL) Vue Arnhem
16:10 The Gentlemen Vue Arnhem
16:15 For Sama Focus Filmtheater Arnhem
16:20 The Lighthouse Focus Filmtheater Arnhem
16:20 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
16:20 Dolittle (NL) Vue Arnhem
16:30 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
16:40 Les Misérables Focus Filmtheater Arnhem
16:40 Les Misérables Pathé Arnhem
16:50 Like a Boss Vue Arnhem
17:00 Eltilerin Savasi Pathé Arnhem
17:00 The Call of the Wild Pathé Arnhem
17:00 Sonic the Hedgehog Vue Arnhem
17:15 1917 Pathé Arnhem
17:30 Dolittle 3D Pathé Arnhem
17:45 Jumanji: The Next Level 3D Pathé Arnhem
18:00 Parasite Pathé Arnhem
18:30 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
18:40 Birds of Prey Pathé Arnhem
18:45 Emma Focus Filmtheater Arnhem
18:50 Hors normes (The Specials) Focus Filmtheater Arnhem
18:50 Little Women Focus Filmtheater Arnhem
18:50 April, May en June Vue Arnhem
18:50 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
19:00 Les Misérables Focus Filmtheater Arnhem
19:00 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
19:05 System Crasher Focus Filmtheater Arnhem
19:10 Onze Jongens in Miami Pathé Arnhem
19:10 The Gentlemen Vue Arnhem
19:30 Little Women Pathé Arnhem
19:30 Like a Boss Vue Arnhem
19:40 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
20:00 Fargo Focus Filmtheater Arnhem
20:00 Like a Boss Pathé Arnhem
20:15 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
20:30 1917 Pathé Arnhem
20:50 1917 Vue Arnhem
21:00 The Gentlemen Pathé Arnhem
21:10 Parasite Focus Filmtheater Arnhem
21:10 Beanpole Focus Filmtheater Arnhem
21:15 A White, White Day Focus Filmtheater Arnhem
21:15 Suriname Pathé Arnhem
21:20 Bad Boys For Life Vue Arnhem
21:30 1917 Focus Filmtheater Arnhem
21:30 The Lighthouse Focus Filmtheater Arnhem
21:30 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
21:30 Onze Jongens in Miami Vue Arnhem
21:40 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
21:50 The Courier Pathé Arnhem
21:50 The Invisible Man Vue Arnhem
22:00 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
22:15 Blue Story Pathé Arnhem
22:30 Blumhouse's Fantasy Island Pathé Arnhem
23:15 Eltilerin Savasi Pathé Arnhem
23:30 The Invisible Man Pathé Arnhem
23:40 Guns Akimbo Pathé Arnhem
23:50 Suriname Pathé Arnhem
top zondag 01-03-2020
00:00 The Courier Pathé Arnhem
00:10 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
00:20 Like a Boss Pathé Arnhem
10:00 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
10:00 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
10:00 1917 Pathé Arnhem
10:00 Sonic (NL) Pathé Arnhem
10:10 Kleuterbioscoop Pathé Arnhem
10:20 The Gentlemen Pathé Arnhem
10:30 Parasite Pathé Arnhem
10:30 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
10:40 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
10:40 Frozen 2 (NL) Vue Arnhem
10:45 Minuscule 2, het tropisch avontuur (NL) Focus Filmtheater Arnhem
10:50 A White, White Day Focus Filmtheater Arnhem
10:50 Sonic (NL) Vue Arnhem
11:00 Parasite (black/white) Focus Filmtheater Arnhem
11:00 Emma Focus Filmtheater Arnhem
11:00 Frozen 2 (NL) Pathé Arnhem
11:00 Vogelhuis Verhaaltjes Vue Arnhem
11:10 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
11:15 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Focus Filmtheater Arnhem
11:50 The Courier Pathé Arnhem
12:00 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
12:00 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
12:30 Sonic (NL) Pathé Arnhem
12:40 De Grote Slijmfilm Vue Arnhem
12:40 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
12:50 Mind My Mind Focus Filmtheater Arnhem
12:50 Birds of Prey Pathé Arnhem
13:00 Molletje en zijn vriendjes Focus Filmtheater Arnhem
13:00 Little Women Pathé Arnhem
13:10 A Hidden Life Focus Filmtheater Arnhem
13:10 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
13:10 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Vue Arnhem
13:20 Like a Boss Pathé Arnhem
13:20 Sonic (NL) Vue Arnhem
13:30 Beanpole Focus Filmtheater Arnhem
13:30 Les Misérables Pathé Arnhem
13:40 De Beentjes van Sint Hildegard Focus Filmtheater Arnhem
13:40 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
13:50 Hors normes (The Specials) Focus Filmtheater Arnhem
14:00 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
14:10 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
14:15 1917 Focus Filmtheater Arnhem
14:20 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
14:50 Dolittle (NL) Vue Arnhem
14:50 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
15:00 Sonic (NL) Pathé Arnhem
15:15 Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn Pathé Arnhem
15:20 1917 Vue Arnhem
15:30 Het Wilde Avontuur (NL) Pathé Arnhem
15:30 1917 Pathé Arnhem
15:50 Parasite Focus Filmtheater Arnhem
15:50 Sonic (NL) Vue Arnhem
16:00 Zenek Pathé Arnhem
16:00 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
16:10 Little Women Focus Filmtheater Arnhem
16:15 System Crasher Focus Filmtheater Arnhem
16:15 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
16:20 Like a Boss Vue Arnhem
16:30 The Lighthouse Focus Filmtheater Arnhem
16:30 The Gentlemen Pathé Arnhem
16:40 Les Misérables Focus Filmtheater Arnhem
17:00 Sonic the Hedgehog Vue Arnhem
17:10 Suriname Pathé Arnhem
17:20 Dolittle 3D Pathé Arnhem
17:30 Birds of Prey Pathé Arnhem
17:30 Onze Jongens in Miami Vue Arnhem
18:00 The Call of the Wild Pathé Arnhem
18:00 Parasite Pathé Arnhem
18:20 Little Women Pathé Arnhem
18:20 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
18:20 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
18:30 Blue Story Pathé Arnhem
18:30 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
18:30 1917 Vue Arnhem
18:50 Little Women Focus Filmtheater Arnhem
18:50 Emma Focus Filmtheater Arnhem
18:55 Parasite Focus Filmtheater Arnhem
19:00 Honeyland Focus Filmtheater Arnhem
19:05 Atlantique Focus Filmtheater Arnhem
19:15 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
19:30 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
19:30 The Gentlemen Vue Arnhem
19:50 Like a Boss Pathé Arnhem
20:15 Eltilerin Savasi Pathé Arnhem
20:30 Onze Jongens in Miami Pathé Arnhem
20:30 Sneak Preview Vue Arnhem
20:40 Like a Boss Vue Arnhem
20:45 1917 Pathé Arnhem
20:50 Bad Boys For Life Vue Arnhem
20:55 Dark Waters Focus Filmtheater Arnhem
21:00 The Gentlemen Pathé Arnhem
21:15 Jojo Rabbit Focus Filmtheater Arnhem
21:15 Suriname Pathé Arnhem
21:20 Sons of Denmark Focus Filmtheater Arnhem
21:20 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
21:30 Les Misérables Focus Filmtheater Arnhem
21:30 The Lighthouse Focus Filmtheater Arnhem
21:30 The Invisible Man Pathé Arnhem
21:45 The Courier Pathé Arnhem
22:00 Blumhouse's Fantasy Island Pathé Arnhem
22:00 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
top maandag 02-03-2020
00:00 The Courier Pathé Arnhem
00:10 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
00:20 Like a Boss Pathé Arnhem
10:00 Kleuterbioscoop Pathé Arnhem
10:00 Birds of Prey Pathé Arnhem
10:00 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
10:00 Like a Boss Pathé Arnhem
10:15 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
10:45 The Courier Pathé Arnhem
11:00 Little Women Pathé Arnhem
11:10 Suriname Pathé Arnhem
11:15 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
11:40 The Gentlemen Pathé Arnhem
12:15 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
12:30 Parasite Pathé Arnhem
12:40 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
12:45 De Beentjes van Sint Hildegard Focus Filmtheater Arnhem
12:45 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
13:10 The Courier Pathé Arnhem
13:15 Little Women Focus Filmtheater Arnhem
13:15 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
13:30 Sons of Denmark Focus Filmtheater Arnhem
13:30 Beanpole Focus Filmtheater Arnhem
13:30 The Call of the Wild Pathé Arnhem
14:00 A White, White Day Focus Filmtheater Arnhem
14:10 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
14:20 Like a Boss Pathé Arnhem
14:50 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
15:10 Birds of Prey Pathé Arnhem
15:20 Sonic (NL) Pathé Arnhem
15:30 Little Women Focus Filmtheater Arnhem
15:30 Eltilerin Savasi Pathé Arnhem
15:30 Suriname Pathé Arnhem
15:40 1917 Pathé Arnhem
16:00 Parasite Focus Filmtheater Arnhem
16:00 Dark Waters Focus Filmtheater Arnhem
16:00 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
16:00 1917 Vue Arnhem
16:00 Sonic (NL) Vue Arnhem
16:10 Like a Boss Vue Arnhem
16:15 System Crasher Focus Filmtheater Arnhem
16:15 Citizen K Focus Filmtheater Arnhem
16:20 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
16:30 The Gentlemen Pathé Arnhem
16:30 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
17:00 Les Misérables Pathé Arnhem
17:20 Dolittle 3D Pathé Arnhem
17:45 Blue Story Pathé Arnhem
17:45 The Call of the Wild Pathé Arnhem
17:45 Parasite Pathé Arnhem
18:15 Little Women Pathé Arnhem
18:20 Onze Jongens in Miami Pathé Arnhem
18:20 Sonic the Hedgehog Vue Arnhem
18:20 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
18:30 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
18:45 Emma Focus Filmtheater Arnhem
18:45 Parasite Focus Filmtheater Arnhem
18:50 1917 Focus Filmtheater Arnhem
18:50 Like a Boss Vue Arnhem
19:10 Hors normes (The Specials) Focus Filmtheater Arnhem
19:15 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
19:30 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
19:30 1917 Vue Arnhem
19:50 Like a Boss Pathé Arnhem
19:50 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
20:20 1917 Pathé Arnhem
20:30 April, May en June Vue Arnhem
20:45 The Gentlemen Pathé Arnhem
20:50 The Gentlemen Vue Arnhem
21:00 The Courier Pathé Arnhem
21:00 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
21:15 Atlantique Focus Filmtheater Arnhem
21:15 Citizen K Focus Filmtheater Arnhem
21:15 Suriname Pathé Arnhem
21:20 Les Misérables Focus Filmtheater Arnhem
21:30 The Lighthouse Focus Filmtheater Arnhem
21:30 Birds of Prey Pathé Arnhem
21:45 Guns Akimbo Pathé Arnhem
22:00 Blumhouse's Fantasy Island Pathé Arnhem
22:00 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
top dinsdag 03-03-2020
10:00 Kleuterbioscoop Pathé Arnhem
10:00 Birds of Prey Pathé Arnhem
10:00 Like a Boss Pathé Arnhem
10:15 Parasite Pathé Arnhem
10:15 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
10:30 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
11:00 Little Women Pathé Arnhem
11:00 De Grote Slijmfilm Pathé Arnhem
11:10 Suriname Pathé Arnhem
11:40 The Gentlemen Pathé Arnhem
12:15 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
12:40 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
12:45 Birds of Prey Pathé Arnhem
13:00 Little Joe Focus Filmtheater Arnhem
13:00 Honeyland Focus Filmtheater Arnhem
13:00 The Call of the Wild Pathé Arnhem
13:00 Sonic (NL) Pathé Arnhem
13:00 1917 Vue Arnhem
13:10 The Courier Pathé Arnhem
13:20 Onze Jongens in Miami Vue Arnhem
13:30 Green Book Pathé Arnhem
13:30 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
13:45 De Beentjes van Sint Hildegard Focus Filmtheater Arnhem
13:55 For Sama Focus Filmtheater Arnhem
14:00 Les Misérables Focus Filmtheater Arnhem
14:00 Bombshell Vue Arnhem
14:00 Judy Vue Arnhem
14:10 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
14:20 Like a Boss Pathé Arnhem
14:50 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
14:55 Leonie actrice en spionne Focus Filmtheater Arnhem
15:15 A Hidden Life Focus Filmtheater Arnhem
15:15 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
15:20 Spike en de Magische Steen (NL) Pathé Arnhem
15:30 Eltilerin Savasi Pathé Arnhem
15:30 Suriname Pathé Arnhem
15:40 Birds of Prey Pathé Arnhem
15:50 Spike en de Magische Steen (NL) Vue Arnhem
16:00 Parasite Focus Filmtheater Arnhem
16:00 Little Women Focus Filmtheater Arnhem
16:00 Sonic (NL) Vue Arnhem
16:10 Like a Boss Vue Arnhem
16:15 Atlantique Focus Filmtheater Arnhem
16:30 The Gentlemen Pathé Arnhem
16:30 The Gentlemen Vue Arnhem
16:40 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem
16:45 The Lighthouse Focus Filmtheater Arnhem
16:50 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
17:00 Les Misérables Pathé Arnhem
17:20 Dolittle 3D Pathé Arnhem
17:30 Blumhouse's Fantasy Island Pathé Arnhem
17:45 The Call of the Wild Pathé Arnhem
17:45 Parasite Pathé Arnhem
18:00 Sonic the Hedgehog Vue Arnhem
18:15 Little Women Pathé Arnhem
18:20 1917 Pathé Arnhem
18:30 De Beentjes van Sint Hildegard Vue Arnhem
18:30 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
18:45 Emma Focus Filmtheater Arnhem
18:45 Parasite Focus Filmtheater Arnhem
18:45 Guns Akimbo Pathé Arnhem
18:50 Beanpole Focus Filmtheater Arnhem
19:00 Like a Boss Vue Arnhem
19:05 System Crasher Focus Filmtheater Arnhem
19:15 De Beentjes van Sint Hildegard Pathé Arnhem
19:30 Sonic the Hedgehog Pathé Arnhem
19:50 Like a Boss Pathé Arnhem
20:00 Onze Jongens in Miami Pathé Arnhem
20:00 1917 Vue Arnhem
20:15 Birds of Prey Pathé Arnhem
20:30 Bad Boys For Life Vue Arnhem
20:45 The Gentlemen Pathé Arnhem
20:45 Onze Jongens in Miami Vue Arnhem
21:00 Sneak Preview Pathé Arnhem
21:00 The Gentlemen Vue Arnhem
21:10 The Boy: Brahms' Curse Vue Arnhem
21:15 Sons of Denmark Focus Filmtheater Arnhem
21:15 Suriname Pathé Arnhem
21:15 Bad Boys For Life Pathé Arnhem
21:20 Les Misérables Focus Filmtheater Arnhem
21:30 1917 Focus Filmtheater Arnhem
21:30 The Lighthouse Focus Filmtheater Arnhem
21:45 The Courier Pathé Arnhem
22:00 Blue Story Pathé Arnhem
22:00 The Boy: Brahms' Curse Pathé Arnhem

Maak je bioscoopbezoek een avondje uit!

Bezoek theAgenda.nl voor meer
Cultuur, Uitgaan, Familie, Verwennen, Spannend, Wegwezen in Arnhem