home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | ALLE

Stadsagenda SpijkenisseRangschik op Bioscopen | Films | Tijd
Aanvangstijden Kinepolis Spijkenisse
top A Man Called Otto (Kinepolis Spijkenisse)
di 13 jun13:10
top Allelujah (Kinepolis Spijkenisse)
di 13 jun13:20
top Bing en zijn vriendjes in de bioscoop (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun10:30 · 13:15
zo 11 jun10:30 · 13:15
ma 12 jun12:50
wo 14 jun12:50
top Book Club: The Next Chapter (Kinepolis Spijkenisse)
di 13 jun13:30
top Evil Dead Rise (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun21:20
zo 11 jun21:20
ma 12 jun21:20
di 13 jun21:20
wo 14 jun22:00
top Fast X (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun10:45 · 18:45 · 21:40
zo 11 jun10:45 · 18:45 · 21:40
ma 12 jun13:15 · 15:30 · 18:45 · 21:40
di 13 jun13:00 · 15:30 · 18:45 · 21:40
wo 14 jun13:15 · 15:30 · 18:50 · 21:30
top Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun15:30 · 18:45
zo 11 jun15:30 · 18:45
ma 12 jun15:15 · 18:45
di 13 jun15:15 · 18:45
wo 14 jun15:15
top Het geheugenspel (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun10:50
di 13 jun16:00
top Kandahar (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun13:15 · 16:20 · 18:50 · 21:15
zo 11 jun13:15 · 16:20 · 18:50 · 21:15
ma 12 jun15:50 · 18:50 · 21:15
di 13 jun15:50 · 18:50 · 21:15
wo 14 jun18:50 · 21:15
top Love Again (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun19:10
zo 11 jun10:50 · 19:10
ma 12 jun13:15 · 19:10
di 13 jun18:50
wo 14 jun19:10
top Renfield (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun22:00
zo 11 jun22:00
ma 12 jun22:00
di 13 jun22:00
wo 14 jun22:00
top Spider-Man: Across the Spider-Verse (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun11:00 · 12:30 · 13:00 · 15:30 · 16:10 · 19:10 · 21:25
zo 11 jun11:00 · 12:30 · 13:00 · 15:30 · 16:10 · 19:10 · 21:25
ma 12 jun12:50 · 15:00 · 16:00 · 19:00 · 21:25
di 13 jun12:50 · 15:00 · 16:00 · 19:00 · 21:25
wo 14 jun12:50 · 15:00 · 15:50 · 19:00
top Superkat Maurice (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun10:30
zo 11 jun10:30
wo 14 jun13:15
top The Boogeyman (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun19:00 · 22:10
zo 11 jun19:00 · 22:10
ma 12 jun19:00 · 22:00
di 13 jun19:00 · 22:00
wo 14 jun19:00 · 22:00
top The Flash (Kinepolis Spijkenisse)
wo 14 jun18:50 · 21:00
do 15 jun18:50 · 21:00
top The Little Mermaid (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun10:40 · 11:30 · 13:30 · 14:45 · 15:50 · 18:40 · 21:30
zo 11 jun10:40 · 11:30 · 13:30 · 14:45 · 15:50 · 18:40 · 21:30
ma 12 jun12:30 · 13:15 · 15:30 · 16:00 · 18:40 · 21:30
di 13 jun12:30 · 15:45 · 16:00 · 18:40 · 21:30
wo 14 jun12:30 · 13:15 · 15:30 · 16:00 · 18:40 · 21:30
top The Super Mario Bros. Movie (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun10:45 · 11:10 · 13:40 · 14:15 · 16:00 · 16:30 · 19:15
zo 11 jun10:45 · 11:10 · 13:40 · 14:15 · 16:00 · 16:30 · 19:15
ma 12 jun13:00 · 13:10 · 16:20 · 19:15
di 13 jun12:50 · 19:15
wo 14 jun13:00 · 13:10 · 16:15 · 16:20 · 19:00
top To Catch a Killer (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun21:30
zo 11 jun21:30
ma 12 jun21:30
di 13 jun21:15
wo 14 jun21:30
top Transformers: Rise of the Beasts (Kinepolis Spijkenisse)
za 10 jun12:50 · 15:45 · 18:50 · 21:30
zo 11 jun12:50 · 15:45 · 18:50 · 21:30
ma 12 jun13:00 · 16:15 · 18:50 · 21:30
di 13 jun13:00 · 16:15 · 18:50 · 21:30
wo 14 jun16:00 · 18:50 · 21:30
Driving Madeleine poster, © 2022 Paradiso top Une belle course (Kinepolis Spijkenisse)
di 13 jun13:00