home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | ALLE

Stadsagenda PurmerendRangschik op Bioscopen | Films | Tijd

Film: 65

za 25 maa16:20 · 21:50
zo 26 maa17:30 · 21:00
ma 27 maa18:10 · 21:00
di 28 maa18:00 · 21:10
wo 29 maa18:00 · 21:10
za 25 maa16:30 · 21:10
zo 26 maa16:50 · 19:40
ma 27 maa20:00
di 28 maa14:30 · 20:20
wo 29 maa14:45 · 20:20
za 25 maa15:00
di 28 maa14:50
wo 29 maa15:20
zo 26 maa11:20
Blind Ambition poster, © 2021 Paradiso
za 25 maa20:00
di 28 maa13:30

Film: Creed III

za 25 maa21:40
di 28 maa20:40
wo 29 maa20:40
za 25 maa13:40
zo 26 maa11:30 · 14:10
wo 29 maa15:10
zo 26 maa15:30
di 28 maa17:15
wo 29 maa17:15
za 25 maa18:00
di 28 maa17:40
wo 29 maa17:40
zo 26 maa11:00
za 25 maa14:00 · 18:10 · 21:00
zo 26 maa15:50 · 19:30
ma 27 maa19:30
di 28 maa14:20 · 19:30
wo 29 maa14:30 · 19:30

Film: Klem

za 25 maa18:30
ma 27 maa18:10
di 28 maa17:50
wo 29 maa17:50
za 25 maa13:30 · 15:50
zo 26 maa11:10 · 13:30
di 28 maa15:20
wo 29 maa15:00

Film: Presque

di 28 maa20:00
zo 26 maa13:00

Film: Scream VI

za 25 maa22:00
zo 26 maa20:40
ma 27 maa20:50
za 25 maa18:40
zo 26 maa14:40 · 18:00
ma 27 maa18:00
di 28 maa18:10
wo 29 maa18:10
Sneak Preview. Foto: Fernando de Sousa
zo 26 maa20:00
za 25 maa19:10
zo 26 maa17:50
ma 27 maa20:30
di 28 maa15:10 · 20:30
wo 29 maa20:30
za 25 maa13:50
zo 26 maa12:00