home   |   stad   |   bioscoop   |   film   |   tv
TOP 10 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | ALLE

Stadsagenda LeidenRangschik op Bioscopen | Films | Tijd
za 10 jun11:30
ma 12 jun13:30
di 13 jun11:30
ma 12 jun12:20
di 13 jun12:20
wo 14 jun19:00

Film: Allelujah

za 10 jun16:20 · 18:40
zo 11 jun16:20 · 18:40
ma 12 jun16:20 · 18:40
di 13 jun16:20 · 18:40
wo 14 jun16:20 · 18:40
za 10 jun12:40 · 21:00
zo 11 jun12:40 · 21:00
ma 12 jun21:00
di 13 jun21:00
wo 14 jun21:00
zo 11 jun10:45
ma 12 jun11:45

Film: Blue Jean

za 10 jun21:30
zo 11 jun13:30
ma 12 jun16:00
di 13 jun21:15
wo 14 jun14:00
ma 12 jun12:00
di 13 jun18:45

Film: Fast X

za 10 jun21:30
zo 11 jun21:30
ma 12 jun21:30
di 13 jun21:30
wo 14 jun21:30
za 10 jun14:30 · 18:00 · 21:30
zo 11 jun14:30 · 18:00 · 21:30
ma 12 jun14:30 · 18:00 · 21:30
di 13 jun14:30 · 18:00
wo 14 jun14:30 · 21:30
za 10 jun16:25
zo 11 jun21:15
ma 12 jun14:00
di 13 jun21:15
wo 14 jun13:50

Film: Kandahar

za 10 jun18:30
zo 11 jun21:30
ma 12 jun15:20 · 18:30
di 13 jun15:20 · 21:30
wo 14 jun18:30
za 10 jun18:50
zo 11 jun15:50
ma 12 jun18:20
di 13 jun16:00
wo 14 jun18:50
ma 12 jun12:20
di 13 jun12:20

Film: Mascarade

za 10 jun16:00
wo 14 jun16:00

Film: Munch

za 10 jun18:40
zo 11 jun15:30
ma 12 jun21:30
di 13 jun13:30
wo 14 jun18:40

Film: Nico.

zo 11 jun10:30
za 10 jun13:30
zo 11 jun11:30
ma 12 jun19:30
wo 14 jun14:15
za 10 jun15:20
zo 11 jun17:50
ma 12 jun16:00

Film: Plan 75

zo 11 jun21:15
ma 12 jun13:30
di 13 jun18:45
wo 14 jun21:30
Sneak Preview. Foto: Fernando de Sousa
di 13 jun21:30
za 10 jun11:45 · 15:00 · 18:15 · 21:30
zo 11 jun12:00 · 15:00 · 18:15 · 21:30
ma 12 jun11:45 · 15:00 · 18:15 · 21:30
di 13 jun11:45 · 15:00 · 18:15 · 21:30
wo 14 jun12:00 · 15:10 · 18:20 · 21:30
za 10 jun10:45 · 21:00
zo 11 jun18:30
ma 12 jun21:00
wo 14 jun21:00
za 10 jun11:00
di 13 jun13:45
za 10 jun21:30
zo 11 jun18:50
ma 12 jun21:30
di 13 jun12:10 · 18:50
wo 14 jun21:30

Film: The Flash

wo 14 jun12:45 · 16:15 · 20:30
do 15 jun12:45 · 16:15 · 20:30
za 10 jun11:45 · 12:00 · 15:00 · 15:10 · 18:15 · 21:30
zo 11 jun11:45 · 12:00 · 15:00 · 15:10 · 18:15 · 21:30
ma 12 jun11:45 · 15:00 · 18:15 · 21:30
di 13 jun11:45 · 15:00 · 18:15 · 21:30
wo 14 jun11:45 · 12:00 · 15:00 · 15:10 · 18:15 · 21:30
zo 11 jun13:15
di 13 jun16:15
za 10 jun19:00
zo 11 jun19:00
ma 12 jun15:45 · 19:00
di 13 jun15:45 · 19:00
wo 14 jun19:00
za 10 jun12:15 · 15:30
zo 11 jun12:15 · 15:30
wo 14 jun12:15 · 15:30
za 10 jun12:00 · 15:15 · 18:20 · 21:30
zo 11 jun12:00 · 15:15 · 18:20 · 21:30
ma 12 jun12:00 · 15:15 · 18:20 · 21:30
di 13 jun12:00 · 15:15 · 18:20 · 21:30
wo 14 jun12:00 · 15:15 · 18:20 · 21:30

Film: Umami

za 10 jun18:50
zo 11 jun18:50
ma 12 jun18:50
di 13 jun14:20
wo 14 jun11:45
Driving Madeleine poster, © 2022 Paradiso
zo 11 jun12:00
di 13 jun14:10
za 10 jun13:50
zo 11 jun11:15 · 21:30
ma 12 jun13:50
di 13 jun21:30
wo 14 jun16:15